Δυναμικὴ τῶν μικρομεσαίων

Τὶς δύο τελευταῖες ἑβδομάδες τὸ ἐκλογικὸ ἀποτέλεσμα κρίνεται πρωτίστως ἀπ’ τὴν δυναμικὴ τῆς ἀγορᾶς καὶ τῶν μικρομεσαίων ἐπιχειρήσεων, παρὰ τὶς παρεμβάσεις τῶν μεγάλων συμφερόντων∙ τὸ θεαματικὸ ἅλμα τῆς οἰκονομίας ἀπὸ 7% ὕφεση τὸ 2013 σὲ ἀνάπυτξη 2% τὸ τελευταῖο τρίμηνο πέρυσι ὀφείλεται στοὺς μικρομεσαίους καὶ στοὺς δυναμικούς μας κλάδους. Τὸ πρωτογενὲς πλεόνασμα αὐξήθηκε σὲ 3,7 δις εὐρὼ τὸ ἑνδεκάμηνο, ἐνῶ τὰ ἔσοδα ἀπ’ τὸν ΕΝΦΙΑ ἀνῆλθαν σὲ δύο δις τὸ δωδεκάμηνο καὶ κάλυψαν τὶς προβλέψεις, χωρὶς τοὺς ἄλλους δύο μῆνες, καὶ παρὰ τὴν προεκλογικὴ ἀτμόσφαιρα∙ ἡ κίνηση στὴν ἀγορὰ ἔχει πέσει καὶ περισσότερο χάθηκε ἡ περίοδος τῶν ἑορτῶν, ἐξ αἰτίας τῶν ἐκλογῶν, ἀλλὰ ἡ πολιτικὴ ἀξιολόγηση παραμένει, ὅλοι πιστεύουν ὅτι οἱ κάλπες προκλήθηκαν γιὰ τὴν ὑπονόμευση τῆς ἀναπτύξεως. Ὅσοι ἔχουν ἐπαφὴ μὲ τὸν κόσμο τῆς ἀγορᾶς γνωρίζουν ἄριστα τὶς ἀντιδράσεις του, ἀλλὰ καὶ τὶς ἐπιδιώξεις τῆς Κουμουνδούρου.