Κρίση χειμερινῶν ἐκπτώσεων

Οἱ σημερινὲς χειμερινὲς ἐκπτώσεις θεωροῦνται ὡς κριτήριο τῆς πορείας τῆς οἰκονομίας∙ ἐλάχιστοι πιστεύουν ὅτι θὰ σημιεωθεῖ αὔξηση τῶν πωλήσεων, διότι γνωρίζουν τὴν ἐπιφυλακτικότητα τοῦ κόσμου λόγῳ τῆς προοεκλογικῆς περιόδου. Οἱ μικρομεαῖοι τῆς ἀγορᾶς ἔχουν χάσει τὶς γιορτὲς καὶ βλέπουν, ὅτι μόνο μὲ τὴν συνέχιση τῆς ἀναπτύξεως θὰ ἀναζωογονηθοῦν καὶ πάλι οἱ πωλήσεις∙ ἡ ἐμπιστοσύνη στὸ πρόγραμμα τοῦ Ἀντώνη Σαμαρᾶ εἶναι διάχυτη καὶ ἀντανακλᾶται στὶς πλατεῖες καὶ στὰ καφενεῖα. Ἀντιθέτως δείχνουν ἄκρα δυσπιστία ἀπέναντι στὴν καταστροφολογία τοῦ Ναπολεονίσκου καὶ τῶν συνοδοιπόρων του, γιὰ καμμένη γῆ στὴν χώρα∙ ἡ ἔμπρακτη ἀπόδειξη, ὅτι ἔχει ἀρχίσει ἡ ἀνάπτυξη, εἶναι κοινὴ διαπίστωση ὅλων τῶν δυνάμεων τῆς ἀγορᾶς, ὁπότε τὸ ἐρώτημά τους εἶναι τὸ σὲ ποιοὺς ἀπευθύνεται ὁ ΣΥΡΙΖΑ; Πάντως ὄχι στοὺς μικρομεσαίους καὶ στὰ κατώτερα στρώματα, διότι διαφορετικὰ θὰ ἐνδιαφερόταν γιὰ τὴν συνέχιση τῆς ἀναπτυξιακῆς πορείας καὶ ὄχι γιὰ τὴν ὑπονόμευσή της.