Στάση Χεζμπολλὰχ καὶ Χαμὰς

Ἡ Χεζμπολλὰχ καὶ ἡ Χαμὰς σώζουν τὴν τιμὴ τοῦ ἰσλαμικοῦ κόσμου, μαζὶ μὲ τὶς κυβερνήσεις ὅλων τῶν μουσουλμανικῶν χωρῶν, μετὰ τὴν ἀσύλληπτη τραγωδία στὸ Παρίσι∙ παρ’ ὅλο μὴ ἀναγνωρισμένες διεθνῶς κατήγγειλαν τὴν σφαγὴ καὶ χαρακτήρισαν τὶς τρομοκρατικὲς ἐπιθέσεις ὡς ἐγκληματικὲς καὶ βάρβαρες, προσθέτοντας ὅτι οἱ ὀργανώσεις αὐτὲς κάνουν περισσότερο κακὸ στὸ Ἰσλὰμ ἀπὸ ὅ,τι οἱ ἀντίπαλοί του. Οἱ δύο αὐτὲς ὀργανώσεις, σιιτικὴ ἡ πρώτη καὶ σουνιτικὴ ἡ δεύτερη, ἔχουν πολεμηθεῖ ἄγρια ἀπ’ τοὺς Ἀμερικανοὺς καὶ τοὺς Δυτικούς, ἀλλὰ ἀναδεικνύονται τώρα μὲ σοβαρὴ θέση∙ ἡ ἰσοπεδωτικὴ λογική, ὅπως ἐπικράτησε στὴ Δύση μετὰ τὶς τρομοκρατικὲς ἐπιθέσεις στοὺς δίδυμους πύργους τῆς Νέας Ὑόρκης, ἔχει πλέον τὰ πρακτικὰ ἀποτελέσματά της.