Παρίσι, μεγαλειώδης πορεία

Ἡ διαδήλωση στὸ Παρίσι κατὰ τῆς τρομοκρατίας σημείωσε ἐξαιρετικὴ
ἐπιτυχία, μὲ πάνω ἀπὸ σαράντα ἡγέτες συμμετοχὴ καὶ γύρω στὸ ἑνάμισυ ἑκατομμύριο κόσμο, ἐνῶ σὲ ὁλόκληρη τὴν Γαλλία ἔφθασε τὰ δύο ἑκατομμύρια∙ Φρανσουὰ Ὁλλάντ, Ἀγκέλα Μέρκελ, Ζὰν Κλὼντ Γιοῦνκερ, Ἀντώνης Σαμαρᾶς ἦταν στὴν πρώτη γραμμὴ τῆς πορείας πρὸς τὴν πλατεῖα τῆς Δημοκρατίας, μὲ τὴν συμμετοχὴ καὶ πολλῶν ἡγετῶν ἰσλαμικῶν χωρῶν. Ἡ Εὐρώπη δίδει μαζικὰ τὸ παρὸν στὸν ἀγῶνα κατὰ τοῦ σκοταδισμοῦ καὶ τῆς βαρβαρότητος, ἀλλὰ καὶ τῆς
ἀποφασιτικότητός της γιὰ τὴν προστασία τῶν δημοκρατικῶν ἐλευθεριῶν σὲ ὁλόκληρο τὸν κόσμο∙ ἡ καμπὴ εἶναι ἱστορική, καθὼς κρίνεται ἡ ἀναμέτρηση μὲ τὸν θρησκευτικὸ φανατισμὸ καὶ τὸν ὁλοκληρωτισμό. Φαίνεται ὅτι ἡ γηραιὰ ἤπειρος διδάσκεται ἀρκετὰ ἀπ’ τὴν ἱστορία καὶ τὸ πρόσφατο καὶ ἀπώτερο παρελθόν της∙ ὁ φανατισμὸς κάθε μορφῆς ἀντιμετωπίζεται μὲ τὸν δημοκρατικὸ διάλογο καὶ τὴν ἀνοχὴ ἀπέναντι στὰ ὅποια κοινωνικὰ προβλήματα.