Διάσταση ἀπόψεων Ἀμερικανῶν, Εὐρωπαίων

Ἡ προκλητικὴ ἀπουσία ἐπισήμων Ἀμερικανῶν, ἀπ’ τὶς μεγάλες διαδηλώσεις τῶν Παρισίων, προκαλεῖ βαθύτερες ἐπιπτώσεις στὶς σχέσεις τῶν δύο ἀκτῶν τοῦ Ἀτλαντικοῦ∙ τὰ ἄτυπα σχόλια τῆς Κυριακῆς μεταξὺ τῶν ἡγετῶν συνεχίζονται σὲ ἐπίσημες διπλωματικὲς συνομιλίες. Οἱ Εὐρωπαῖοι ἀναγνωρίζουν, ὅτι στὴν πράξη εἶχαν ἀποδεχθεῖ τὰ ἀμερικανικὰ σχέδια γιὰ ἐπεμβάσεις στὶς ἰσλαμικὲς χῶρες, μετὰ τὶς τρομοκρατικὲς ἐπιθέσεις στοὺς διδύμους πύργους∙ ὁ Φρανσουὰ Ὁλλὰντ μάλιστα εἶχε πρωτοστατήσει σὲ φιλοαμερικανικὲς θέσεις στὴν Συρία καὶ στὴν Οὐκρανία καὶ αἰσθάνθηκε παραμερισμένος τουλάχιστον ἀπ’ τὴν Οὐάσιγκτον, ὅταν ὅλοι οἱ Εὐρωπαῖοι στάθηκαν ἀλληλέγγυοι. Ὅλα βρίσκονται σὲ ἐπίπεδο διαβουλεύσεων, ἐνῶ ἡ Ἀγκέλα Μέρκελ καὶ οἱ Σοσιαλδημοκράτες ὑπουργοὶ θὰ συμμετάσχουν σήμερα σὲ πορεία στὸ Βερολίνο κατὰ τῆς ἰσλαμοφοβίας∙ ἴσως ἔχουμε γρήγορα καὶ ἐπιπτώσεις στὸ θέμα τῆς Οὐκρανίας.