Μόνο ὑπεύθυνη ἀντιμετώπιση

Οἱ ἐπιλογές μας στὶς τελευταῖες δέκα μέρες εἶναι δεδομένες καὶ ἐλάχιστες∙ συνεχίζουμε τὴν ἀνοδικὴ πορεία τοῦ προηγουμένου ἔτους, μὲ τὴν ἀξιοποίηση τῶν δυναμικῶν μας κλάδων ἢ κατρακυλοῦμε σὲ ἀκόμη χειρότερη κρίση. Τὸ πρόγραμμα τοῦ πρωθυπουργοῦ ἀνταποκρίνεται πλήρως στὶς δυνατότητες τῆς χώρας καὶ εἶναι ἡ συνέχεια τῆς ἀνακάμψεως τῆς τελευταίας διετίας∙ ἡ ἀντανάκλασή του φάνηκε στὴν χθεσινὴ πρώτη ἡμέρα τῶν ἐκπτώσεων, μὲ μηδενικὲς συναλλαγές, ἐνῶ ἕνα δίμηνο πρὶν κάλπαζαν. Ὁ κόσμος τῆς ἀγορᾶς καὶ οἱ μικρομεσαῖοι, μαζὶ μὲ τοὺς δυναμικούς της κλάδους, τουρισμός, ψηφιακὴ τεχνολογία, γεωγραφική μας θέση, ἀποτελοῦν τὴν ἀτμομηχανὴ τῆς οἰκονομίας, ἀλλὰ αὐτοὺς προγρμματίζει ὁ Ναπολεοντίσκος νὰ τοὺς ἐπαναφέρει ὑπὸ κρατικὸ ἔλεγχο, μὲ τὶς συντεχνίες καὶ προνομιά τους∙ εἶναι βέβαιη ἡ κατακρίμνηση στὰ Τάρταρα, ἀπὸ ὅπου θὰ χρειάζονται ἡράκλειες προσπάθειες γιὰ ἐπάνοδός μας στὸν ἐλεύθερο ἀέρα καὶ στὴν διαδικασία ἀναπτύξεως. Τὸ καταλαβαίνουν ὅλοι ὅλο καὶ περισσότερο.