Οἰκονομικὴ πραγματικότης

Οἱ ἀντεγκλήσεις γιὰ τὰ οἰκονομικὰ ἔχουν ἕνα κοινὸ σημεῖο, τὴν πραγματικὴ κατάσταση τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίας∙ ἀνεξαρτήτως τῶν εὐθυνῶν ἡ Ἑλλὰς βρίσκεται ἀκόμη ὑπὸ τὰ μνημόνια, ἀφοῦ ἡ ἀντιπολίτευση ἐμπόδισε, μὲ τὴν ἀπειλὴ τῶν ἐκλογῶν, προκλητικὰ τὴν ὁλοκλήρωση τῆς ἀξιολογήσεως τὸν Νοέμβριο. Ταυτοχρόνως μειώθηκαν αἰσθητὰ τὰ ταμειακά μας ἀποθέματα, διότι προκλήθηκε διακοπὴ τῶν συναλλαγῶν στὴν ἀγορά, μὲ δυασανάλογη μείωση τῶν φορολογικῶν ἐσόδων, ἂν καὶ ὄχι ἡ ἀναμενόμενη, διότι οἱ Ἕλληνες ἐκλπληρώνουν τὶς ὑποχρεώσεις τους∙ ἡ δίμηνη παράταση λήγει τέλος Φουβρουαρίου, ἑπομένως ἡ νέα κυβέρνηση ἔχει ἐλάχιστο χρόνο γιὰ τὴν ὁλοκλήρωση τῆς ἀξιολογήσεως καὶ μόνο στὰ πλαίσια τῆς προηγουμένης προόδου. Ἐὰν ἐπιχειρηθεῖ ἄλλη στάση, διακόπτεται ἡ ἀξιολόγηση καὶ ἡ εἴσπραξη τῶν τελευταίων δόσεων, ὁπότε μένει ἡ χώρα ἀπὸ ἔσοδα, χωρὶς τὴν συνεκτίμηση τῆς πιστωτικῆς καὶ οἰκονομικῆς ἀναταραχῆς, χρόνος δὲν ἀπομένει καὶ ὁδηγούμαστε σὲ χρεωκοπία καὶ Βόρειο Κορέα. Πολὺ ἁπλᾶ πράγματα.