Χοντροκομμένη προπαγάνδα

Ἡ προβολὴ τῆς διαπλοκῆς, ὅτι εἶναι βέβαιη ἡ νίκη τοῦ ΣΥΡΙΖΑ στὶς ἐκλογές, γίνεται ἀπ’ τοὺς μεγαλοεκδότες μὲ πολὺ χοντροκομμένο τρόπο καὶ χωρὶς νὰ τηροῦν τὰ προσχήματα∙ ἔτσι χρησιμοποίησαν τὴν δημοσκόπηση τοῦ δημοσιογραφικοῦ του ὀργάνου καὶ ἔκαναν τὴν προβολή τους. Κάτι ἄλλο κρύβει ἡ κίνησή τους, διότι τίποτε δὲν γίνεται τυχαία∙ ὁπωσδήποτε ἔχουν πάρει ἐγγυήσεις, ὅτι θὰ τοὺς λύσει ὅλα τὰ προβλήματα, μὲ πρῶτο τὴν διαγραφὴ τῶν χρεῶν, ὅπως καὶ ὅτι αὐτὴν τὴν ἐντολὴ ἔχουν ἀπ’ τοὺς ὑπερατλαντικοὺς δεσπότες τους. Ἀλλὰ αὐτὰ δὲν εἶναι ἀρκετά, διότι δὲν ἔχει ἀνταπόκριση στὸν κόσμο ἡ προπαγάνδα τους, κανεὶς δὲν τοὺς πιστεύει∙ φυσικά, ἀπομένει ἡ περίπτωση τῆς ἀποτυχίας τους. Δὲν τὴν σκέπτονται;