Γαλλία, ἱστορικὲς πορεῖες

Οἱ πορεῖες τῶν Γάλλων γιὰ τὴν προάσπιση τῆς δημοκρατίας καὶ τῆς ἐλευθερίας προσέλαβαν ἱστορικὲς διαστάσεις∙ στὸ Παρίσι πλησίασαν τὰ τρία ἑκατομμύρια καὶ ἕνα στὶς ὑπόλοιπες πόλεις, ἐνῶ ὁ παλμὸς καὶ ἡ διάθεση μέτρησαν περισσότερο, μὲ τὴν παρουσία τεσσαράκοντα προέδρων καὶ πρωθυπουργῶν ἀπ’ τὴν Εὐρώπη καὶ τὴν Ἀφρική. Δίνουν πάλι τὸ παρόν τους στὴν ἱστορία οἱ Γάλλοι, γιὰ λογαριασμὸ τῆς γηραιᾶς ἠπείρου καὶ ὁλοκλήρου τοῦ κόσμου∙ ἡ ἀπειλὴ τῆς τρομοκρατίας δὲν ἀφορᾶ λίγους μόνο, ἀλλὰ ὅλους μας καὶ ἔχει βαθύτατες ρίζες, χωρὶς τὴν παραγνώριση καὶ τῶν εὐθυνῶν τῶν ἀποικιακῶν δυνάμεων. Αὐτὰ δὲν δικαιολογοῦν τὴν τυφλὴ βία, τὴν ἄλλη προσέγγιση ἐπιβάλλουν. Πάντως οἱ Ἀμερικανοὶ ἔλαμψαν διὰ τῆς ἀπουσίας των…