Ρίζες τοῦ φονταμενταλισμοῦ

Οἱ ρίζες τοῦ φονταμενταλισμοῦ ἀποδεικνύονται βαθύτατες καὶ δὲν ἑρμηνεύονται εὔκολα μὲ τὶς παραδοσιακὲς συνταγές, πολιτικὲς ἢ φιλοσοφικές∙ οἱ νεαροὶ τρομοκράτες, δεύτερης ἢ τρίτης γενιᾶς μετανάστες, εἶχαν μεγαλώσει στὴν Γαλλία, σὲ παρόμοιες συνθῆκες μὲ τοὺς ἄλλους Γάλλους, ἀλλὰ ἐπέλεξαν τὴν προσήλωσή τους στὸ φανατικὸ Ἰσλὰμ καὶ στὶς ἀκραῖες ὀργανώσεις τους∙ ἡ ἀνακοπὴ τοῦ ρεύματος αὐτοῦ δὲν γίνεται μὲ ἀστυνομικὰ μέτρα, διότι αὐτὰ ἐνίσχύουν τὸν φανατισμό τους, οὔτε μὲ συμβουλὲς ἠθικῆς μορφῆς. Οἱ ἡγέτες τῶν ἰσλαμιστικῶν ὀργανώσεων εἶχαν ἀρχίσει ὡς ὄργανα τῶν ἀμερικανικῶν μυστικῶν ὑπηρεσιῶν, μὲ διάφορες προφάσεις καὶ εἶχαν τουλάχιστον προσβάσεις σὲ πολλαπλῶν μορφῶν χρηματοδότηση, ἂν δὲν ἔχουν ἀκόμη, διότι ἔτσι ἐξηγεῖται ἡ περισσὴ πιστωτική τους ἄνεση∙ γιὰ τοὺς Ταλιμπάν, τὴν Ἀλ Κάιντα καὶ τὸ χαλιφάτο εἶναι γνωστὲς οἱ ἀπαρχές τους. Ἔχει τὴν ἄνεση ἡ Δύση, ὄχι μόνο νὰ ἀλλάξει, ἀλλὰ καὶ νὰ χαράξει ἄλλη πιὸ πραγματικὴ πολιτική;