Ἄμυνα πετρελαιοπαραγωγῶν

Σὲ ἀμυντικὲς κινήσεις ἐπιδίδονται οἱ πετρελαιοπαραγωγὲς χῶρες, γιὰ τὴν ἀνάκαμψη τῆς τιμῆς τοῦ μαύρου χρυσοῦ∙ ὁ πρόεδρος τῆς Βενεζουέλας ἐπισκέφθηκε τὴν Τεχεράνη καὶ μεταβαίνει στὸ Κατάρ, ἐνῶ ὁ ὑπουργός του Ἐνεργείας βρίσκεται στὴν Ρυάντ, γιὰ τὴν χάραξη ἑνιαίας πολιτικῆς ἀπέναντι στὴν κατανάλωση. Ἡ Σαουδικὴ Ἀραβία ἀρνεῖται τὴν μείωση τῆς παραγωγῆς, διότι θέλει νὰ πλήξει τὴν προσέγγιση τῆς Ἀμερικῆς μὲ τὸ Ἰράν, καθὼς ἀμφότερες οἱ χῶρες ἔχουν κόστος παραγωγῆς γύρω στὰ ἑκατὸ δολλάρια τὸ βαρέλι∙ ἤδη μεγάλο μέρος τῶν σχιστολιθικῶν ἀποθεμάτων ἐγκαταλείπονται στὶς μεσοδυτικὲς πολιτεῖες, ἐνῶ οἱ μετοχὲς τῶν μεγάλων ἑταιρειῶν πετρελαίου καταρρέουν, διότι συμφέρει πλέον στὴν Ἀμερικὴ ἡ εἰσαγωγὴ πετρελαίου. Αὐτὸ ὅμως δὲν εἶναι καθόλου εὔκολο, ἐπειδὴ χρειάζεται ριζικὴ ἀλλαγὴ τῆς οἰκονομικῆς καὶ ἐξωτερικῆς πολιτικῆς τῶν τελευταίων ἐτῶν.