Ἀπομακρύνεται τὸ ἀτύχημα

Ἡ πιθανότης τοῦ ἀτυχήματος γιὰ τὴν χώρα ἀπομακρύνεται, καθὼς κερδίζει ἁλματωδῶς ἔδαφος ὁ πρωθυπουργός, ἀκόμη καὶ στὶς χαλκευμένες δημοσκοπήσεις,
ἐνῶ ὁ κόσμος τῆς ἀγορᾶς ἔχει χωνέψει ὅτι δὲν ὑπάρχουν περιθώρια γιὰ πειράματα, δεύτερη φορὰ σὲ πέντε χρόνια∙ ὁ Ἀντώνης Σαμαρᾶς γίνεται ἐνθουσιωδῶς δεκτὸς καὶ τὸ μήνυμά του γιὰ διασφάλιση τῶν κατακτήσεων καὶ συνέχιση τῆς ἀνοδικῆς πορείας τῆς οἰκονομίας διαχέεται σὲ εὐρύτερα στρώματα. Τὰ οἰκονομικὰ στοιχεῖα ἐπιβεβαιώνουν τὴν διατήρηση τῆς ἀνακάμψεως, παρὰ τὴν προεκλογικὴ περίοδο, καθὼς τὸ Χρηματιστήριο συνεχίζει τὴν ἄνοδό του, γεγονὸς ποὺ σημαίνει ὅτι οἱ κεφαλαιοῦχοι δὲν πιστεύουν στὸ ἀτύχημα, ἐνῶ τὸ φοβόντουσαν τὸ Φθινόπωρο καὶ τρομοκρατήθηκαν μὲ τὴν προκήρυξη τῶν ἐκλογῶν∙ ἡ σταδιακὴ ἐπιστροφὴ τῶν ξένων κεφαλαίων ἀποδίδεται στὴν βεβαιότητά τους ὅτι ὁ πρωθυπουργὸς θὰ συνεχίσει τὴν διακυβέρνηση τῆς χώρας καὶ θὰ ἐγγυηθεῖ τὸν εὐρωπαϊκό της προσανατολισμό, μὲ τὴν ἀξιοποίηση τῶν δυναμικῶν κλάδων τῆς οἰκονομίας.