Ἀνεπάρκεια Ναπολεοντίσκου

Ἡ πρώτη τηλεοπτικὴ συνέντευξη τοῦ Ναπολεοντίσκου ἀποκάλυψε τὶς ἐλάχιστες δυνατότητες του καὶ τὴν ἔμφυτη ἀνεπάρκειά του∙ ἡ θεαματικότης ἦταν ἐλάχιστη, στὸ μισὸ τῶν διασκεδαστικῶν ἐκπομπῶν, ἐνῶ συνελήφθη κλέπτων ὁπώρας, δὲν γνώριζε πόσες χῶρες μετέχουν στὴν Εὐρωζώνη. Αὐτό, παρὰ τὴν διατεταγμένη ὑπηρεσία τοῦ ἐρωτοῦντος, ἀποδεικνύει τὴν προχειρότητα καὶ τὴν ἐλαφρότητα τοῦ προγράμματός του, «ἐξ ὄνυχος τὸν λέοντα»∙ ἀπὸ τὴν ἄλλη, τὸ καὶ σοβαρώτερο, δείχνει ὅτι ἔχει πλήρη ἄγνοια τῆς εὐρωπαϊκῆς πραγματικότητος καὶ τῶν συνθῆκῶν διαπραγματεύσεων μεταξὺ τῶν ἑταίρων. Ἤδη καὶ οἱ χαλκευμένες δημοσκοπήσεις δυσκολεύονται στὴν ἀποστολή τους, ἐνῶ οἱ δημοσιογραφίζοντες ἀποκαλύπτουν τὸ πραγματικό τους πρόσωπο∙ ἡ ἀναμέτρηση κρίνεται πλέον σὲ δύο ἐπίπεδα, στὶς ἐμφανίσεις τῶν ἀρχηγῶν καὶ στὶς ἀντιδράσεις τῶν μεσαίων στρωμάτων καὶ τῶν νοικοκυραίων, οἱ ὁποῖοι ἔχουν ὑποστεῖ τὰ πάνδεινα τὴν τετραετία. Ὅλοι τους πιστεύουν ὅτι ἡ συνέχιση τῆς ἀνοδικῆς πορείας τῆς οἰκονομίας ἀποτελεῖ τὴν μοναδικὴ ἐλπίδα τους.