Παρίσι, ἀπουσία Ἀμερικανῶν

Βαρειὰ σκιὰ ἔχει καλύψει τὶς εὐρωαμερικανικὲς σχέσεις, μετὰ τὴν ἀπουσία Ἀμερικανοῦ ἐπισήμου ἀπ’ τὴν μεγάλη πορεία τῆς Κυριακῆς στὸ Παρίσι∙ ὁ Λευκὸς Οἶκος ἀναγνώρισε τὸ λάθος του καὶ ὁμολόγησε, ὅτι θὰ ἔπρεπε νὰ εἶχε ἀποστείλει κάποιον κι ὄχι μόνο τὸν Ἀμερικανὸ πρεσβευτὴ στὴ γαλλικὴ πρωτεύουσα. Ἀνεπισήμως ἡ δικαιολογία, ὅτι δὲν κάλυπταν τὸν πρόεδρό τους τὰ μέτρα ἀσφαλείας, δὲν ἔπεισε κανέναν καὶ δὲν ἐπαναλήφθηκε∙ στὴν Εὐρώπη αἰσθάνονται βαρειὰ προσβεβλημένοι, διότι εἶχαν συμπαρασταθεῖ στὶς Ἡνωμένες Πολιτεῖες, μετὰ τὴν τραγωδία στοὺς δίδυμους πύργους, καὶ τὶς εἶχαν ἀκολουθήσει στὶς ἐκστρατεῖες τους κατὰ ἰσλαμικῶν χωρῶν. Τώρα διαπιστώνουν ὅτι δὲν προσφέρεται ἡ ἴδια ἀλληλεγγύη ἀπ’ τὴν ὑπερατλαντικὴ ὑπερδύναμη∙ δείχνει ὅτι ὑποτιμᾶ τὴν Εὐρώπη.