Πόλεμοι στὴν Μέση Ἀνατολὴ

Οἱ τρομοκρατικὲς ἐπιθέσεις ἔθεσαν σὲ δεύτερη μοῖρα τὸν πόλεμο στὴν Μέση Ἀνατολή, ἂν καὶ φαίνεται ὅτι τὸ χαλιφάτο βρίσκεται σὲ ἄμυνα στὸ Ἰρὰκ καὶ στὴν Συρία καὶ ἔχει χάσει πολὺ ἔδαφος∙ στὸ Κομπανὶ οἱ Κοῦρδοι ἀπωθοῦν ἐκτὸς τῆς πόλεως τοὺς Ἰσλαμιστές, ἐνῶ καὶ στὶς ἄλλες συριακὲς περιοχὲς κερδίζουν οἱ κρατικὲς δυνάμεις. Ἡ παρουσία τοῦ Μαχμοὺντ Ἀμπάς, μαζὶ μὲ τὸν Ἰορδανὸ βασιλέα Ἀμπντουλλάχ, στὴν διαδήλωση στὸ Παρίσι θεωρεῖται μεγάλη ἐπιτυχία γιὰ τὸν Γάλλο πρόεδρο, καθὼς καὶ ἡ καταδίκη τῶν τρομοκρατικῶν ἐπιθέσεων ἀπ’ τὴν Χαμὰς καὶ τὴν Χεζμπολλάχ∙ οἱ Εὐρωπαῖοι διατηροῦν τὶς καλὲς τους σχέσεις μὲ τὸν ἰσλαμικὸ κόσμο, πέραν τῶν εἰδικῶν τῆς Γαλλίας μὲ τὴν γαλλόφωνη Ἀφρική. Ἡ διατήρηση αὐτῆς τῆς ἐπικοινωνίας εἶναι τὸ κύριο μέλημα τῶν εὐρωπαϊκῶν κυβερνήσεων, διότι μόνο μὲ τὸν τρόπον αὐτὸ διασφαλίζεται ἡ ἀναδόμηση τῆς ἐπικοινωνίας καὶ τῆς γέφυρας μεταξὺ τῶν δύο πολιτισμῶν.