Γερμανία, φυλετικὸ ζήτημα

Τὸ φυλετικὸ ζήτημα ἐπανέρχεται στὴν Γερμανία, μετὰ τὶς τρομοκρατικὲς ἐπιθέσεις στὴν Γαλλία∙ ἡ ἀποκορύφωση τῶν ἀντιφυλετικῶν διαδηλώσεων σημειώθηκε χθὲς στὴν πύλη τοῦ Βραβδεμβούργου τοῦ Βερολίνου, μὲ ἑκατοντάδες χιλιάδες καὶ τὴν συμμετοχὴ τῆς Ἀγκέλας Μέρκελ, τοῦ προέδρου καὶ Σοσιαλδημοκρατῶν ὑπουργῶν, προθὲς στὴν Δρέσδη 25000 Γερμανοὶ τῆς Pediga κατέβηκαν σὲ διαδήλωση, παρὰ τὶς παρεμβάσεις ὑπουργῶν γιὰ ἀναβολή της, μὲ αἴτημα τὴν ἀπομάκρυνση τῶν μεταναστῶν, ἀλλὰ στὶς ἄλλες πόλεις ὀργανώθηκαν διαδηλώσεις 100000 ἀτόμων κατὰ τῆς ἰσλαμοφοβίας∙ τὸ φυλετικὸ μίσος ἔχει βαθύτερες ρίζες στὶς πρώην κομμουνιστικὲς ἐπαρχίες, παρὰ στὶς δυτικές, ἐνῶ τὸ ἴδιο συμβαίνει καὶ στὶς γειτονικὲς χῶρες. Ἡ κυβέρνηση ἀνησυχεῖ ἰδιαίτερα γιὰ τὴν κατάσταση αὐτὴ καὶ λαμβάνει εἰδικὰ μέτρα, γιὰ τὴν ἀντιμετώπισή της, μὲ προσωπικὴ πρωτοβουλία τῆς ἀνατολικογερμανικῆς προελεύσεως καγκελαρίου.