Κλιμάκωση τῆς ἀνησυχίας τῶν νοικοκυραίων

Ἡ ἀνησυχία τῶν νοικοκυραίων καὶ τῶν ἀνθρώπων τῆς ἀγορᾶς, γιὰ τὴν ἑπόμενη μέρα μὲ πιθανὴ νίκη τοῦ ΣΥΡΙΖΑ, προσλαμβάνει ἐκρηκτικὲς διαστάσεις∙ ὅλοι φοβοῦνται γιὰ τὸ τί θὰ ξημερώσει καὶ τὸ ποιὸς θὰ ἀσκεῖ τὴν ἐξουσία, ἐνῶ οἱ μνῆμες τοῦ 2009 ἐπανέρχονται ὡς ἐφιάλτης πλέον. Τὰ πρῶτα σημάδια ἐπιβεβαιώνονται ἀπὸ τὴν μείωση τῶν δημοσίων ἐσόδων –τὸ πρωτογενὲς πλεόνασμα μειώθηκε σὲ 1,9 δις εὐρὼ τὸ δωδεκάμηνο, ἀπὸ 3,7 τὸ ἑνδεκάμηνο, καὶ ἡ ὑστέρηση τῶν ἐσόδων ἀνῆλθε σὲ 4,9 δις-, ἀλλὰ καὶ τὸν δραστικὸ περιορισμὸ τῶν καταναλωτικῶν δαπανῶν τοῦ κοινοῦ∙ δὲν κυκλοφοροῦν γυναῖκες μὲ γεμᾶτες τσάντες, ἐνῶ οἱ γιορτὲς καὶ οἱ ἐκπτώσεις δὲν εἶχαν καθόλου κίνηση. Ὅλοι φοβοῦνται τὰ χειρότερα, «ὅποιος καεῖ στὸ κουρκοῦτι, φυσάει καὶ τὸ γιαοῦρτι».