Εὐρωπαϊκὸς προσανατολισμὸς

Τὴν προσήλωση, Ἱσπανίας καὶ Ἑλλάδος, πρὸς τὸν εὐρωπαϊκὸ προσανατολισμὸ ὑπογράμμισαν, ὁ Μαριάνο Ραχόι καὶ ὁ Ἀντώνης Σαμαρᾶς, ὅπως καὶ ὁ Κώστας Καραμανλῆς∙ προσφέρουν βεβαιότητα καὶ ἠρεμία γιὰ τὶς ἐξελίξεις, ἀλλὰ καὶ ὑπογραμμίζουν τὴν πίστη στὸν δρόμο ὁλοκληρώσεως τῆς ἀπαλλαγῆς ἀπ’ τὰ μνημόνια. Ὁ Ἰσπανὸς πρωθυπουργὸς ὑπογράμμισε τὴν κοινὴ πορεία τὰ τελευταῖα χρόνια καὶ ὁ Ἕλληνας ὁμολόγος του ἐπανέλαβε τὴν δέσμευση του καὶ τῶν συμπολιτῶν του γιὰ τὴν συνέχισή τους καὶ μετεκλογικά, ἐνῶ τὸν εὐχαρίστησε γιὰ τὴν βοήθεια τῶν 26 δις εὐρὼ πρὸς τὴν χώρα μας∙ στὴν δήλωσή του ὁ πρώην πρωθυπουργὸς ὑπογραμμίζει ὅτι, «ὁ τόπος χρειάζεται περισσότερο ἀπὸ ποτὲ πολιτικὴ σταθερότητα καὶ βαθιὲς μεταρρυθμίσεις… κυβέρνηση μὲ ξεκάθαρο εὐρωπαϊκὸ προσανατολισμό. Ὅσο ἰσχυρότερη ἡ Νέα Δημοκρατία τόσο ἀσφαλέστερο τὸ μέλλον γιὰ τὸν τόπο. Γιὰ ὅλους αὐτούς τοὺς λόγους θὰ δώσουμε καὶ πάλι τὴ μάχη στὸ πλευρὸ τοῦ Ἄντώνη Σαμαρᾶ».