Σεβασμὸς ὑποχρεώσεών μας

Ὁ σεβασμὸς τῶν διεθνῶν ὑποχρεώσεων, πρὸς ὅλες τὶς κατευθύνσεις, εἶναι ἡ πρώτη ἀρχὴ τῆς ὑπάρξεως μιᾶς ἀνεξαρτήτου χώρας∙ ὅταν μάλιστα ἡ χώρα εἶναι ὑπερχρεωμένη καὶ μέλος διεθνοῦς ὀργανισμοῦ, ὅπως ἐμεῖς στὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση, τότε οἱ δεσμεύσεις εἶναι πολὺ αὐστηρότερες. Τὶς ἐπισημάνσεις αὐτὲς κάνουν ὅλοι οἱ Εὐρωπαῖοι, μὲ πρώτους τοὺς Γερμανούς, γιὰ συνέχιση τοῦ προγράμματος μεταρρυθμίσεων καὶ μετεκλογικά∙ οἱ δηλώσεις τοῦ Ναπολεοντίσκου, γιὰ ἀναδιαπραγμάτευση τοῦ χρέους καὶ ἄρνηση πληρωμῆς τῶν ὑποχρεώσεών μας, ἕνα καὶ μόνο ἀποκαλύπουν, τὴν ἀπόφαση συγκρούσεως μὲ τὴν Εὐρώπη καὶ μὲ ἀνοικτὲς ὅλες τὶς ἐκδοχές. Ὅσο ἐπιπόλαιος κι ἂν εἶναι ὁ πρόεδρος τοῦ ΣΥΡΙΖΑ -ὅταν δὲν γνωρίζει πόσες χῶρες μετέχουν στὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση καὶ στὴν Εὐρωζώνη, ἔστω καὶ ἀριθμητικὰ μόνο κι ὄχι νὰ τὶς κατονομάσει-πρέπει τὰ ἐλάχιστα νὰ τὰ γνωρίζει∙ ἡ προκλητικὴ ἄγνοια ὑποκρύπτει τοὺς βαθύτερους σκοπούς του, τὴν χρεωκοπία τῆς χώρας ἐλέῳ ἀτλαντικῶν κερδοσκόπων.