Τὰ στοιχειώδη της Εὐρώπης

Στὴν τηλεοπτική του συνέντευξη ὁ Ναπολεοντίσκος ἀπαντοῦσε μὲ ἄκρα ὑπεροψία, χάρις στὴν ὑποστήριξη τοῦ δημοσιογραφίζοντος∙ σὲ ὅλα εἶχε ἕτοιμη τὴν ἀπάντηση, ἀλλὰ χωρὶς διευκρινιστικὴ ἐρώτηση γιὰ τὸ τί ἐννοοῦσε μὲ τὶς ἀοριστίες του. Ἔτσι εἶπε, ὅτι, «ἡ Εὐρωζώνη ἔχει 17 μέλη», ἀλλὰ αὐτὰ ἔγιναν 18 πρὶν ἀπὸ λίγα χρόνια καὶ 19 ἀπ’ τὴν πρώτη τοῦ ἔτους∙ ἐνῶ γιὰ τὶς χῶρες τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως ἀνέφερε τὴν ἑπομένη στὴν Δράμα ὅτι εἶναι 26∙ 28 εἶναι, οὔτε τὸν ἀριθμὸ δὲν ξέρει, ὄχι νὰ τὶς κατονομάσει. Στὶς γαλλικὲς προεδρικὲς ἐκλογὲς τοῦ 1981, ὁ Ζισκὰρ Ντ’ Ἐσταὶν ἔχασε ἀπέναντι στὸν Φρανσουὰ Μιττερὰν γιατὶ δὲν ἤξερε τὴν τιμὴ τοῦ εἰσιτηρίου τοῦ μετρό.