Πτωτικὲς τάσεις ἀγορῶν

Οἱ ἀγορὲς κινήθηκαν καθοδικὰ χθὲς ὡς συνέχεια τῆς καταστάσεως ἀναμονῆς τῶν ἐπενδυτῶν, λόγῳ τῆς κρίσεως τοῦ πετρελαίου∙ τὸ εὐρὼ ὑποχώρησε ἐλαφρὰ στὰ 1,1746 δολλάρια, ἀλλὰ βελτιώθηκε στὰ 137,4215 γιέν, ἐνῶ ὑποχώρησε ὁ χρυσός, 1228,75, καὶ βελτιώθηκε τὸ πετρέλαιο, 46,49. Ἡ ἔγκριση τοῦ σχεδίου Γιοῦνκερ, γιὰ τὴν ἀνάκαμψη τῆς εὐρωπαϊκῆς οἰκονομίας δὲν εἶχε ἀντίκρυσμα στὶς ἀγορές, ἴσως ἐπειδὴ ἀντισταθμίσθηκε ἀπ’ τὶς παρεμβάσεις τῶν ἀναδυομένων χωρῶν, μὲ τὶς πιστώσεις τῆς Κίνας πρὸς τὴν Ρωσία καὶ τὴν Βενεζουέλα, ἀλλὰ καὶ τὴν σύσταση σινορωσικοῦ οἴκου ἀξιολογήσεως∙ οἱ ἀτλαντικοὶ ταρπεζῖτες αἰσθάνονται τὸν ἄμεσο κίνδυνο, ὄχι μόνο γιὰ τὴν στροφὴ τῶν Ἀναδυομένων πρὸς τὴν Σαγκάη, ἀλλὰ καὶ πολλῶν Δυτικῶν, διότι οἱ ὅροι εἶναι καλύτεροι καὶ ὑπάρχουν πλέον καὶ οἱ ἐγγυήσεις ἀξιολογήσεως. Ἀπὸ τὴν ἄλλη, ἡ Ἐπιτροπὴ ἀνακοίνωσε ὅτι ἀνακύπτουν σοβαρὰ ἐμπόδια στὴν προώθηση τῆς εὐρωαμερικανικῆς συμφωνίας ἐλευθέρων ἀνταλαγγῶν ποὺ δυσκολεύουν τὴν ὁλοκλήρωσή της.