Ἀδυσώπητα τὰ στατιστικὰ τῆς οἰκονομίας

Τὰ στατιστικὰ στοιχεῖα εἶναι ἀδυσώπητα καὶ δὲν χωροῦν καμμία ἀμφισβήτηση οὔτε καὶ ὡραιοποίηση∙ ἡ ὑστέρηση τῶν ἐσόδων ἀνέρχεται σὲ τέσσερα δις εὐρώ, οἱ ὑποχρεώσεις μέχρι τὸν Μάρτιο εἶναι 7,5 δις, τὰ ἀποθεματικὰ τοῦ τραπεζικοῦ ταμείου ἕνδεκα δις, δηλαδὴ ὑπερβαίνουν τὰ εἴκοσι δις οἱ ταμειακές μας ἀνάγκες, ἐὰν ἐφαρμοσθεῖ τὸ πρόγραμμα τοῦ ΣΥΡΙΖΑ. Αὐτὰ εἶναι οἱ ἐκτιμήσεις, διότι τὰ χειρότερα εἶναι ὁ πανικὸς καὶ ἡ ἐξαφάνιση τῆς ἐμπιστοσύνης στὴν ἀγορά, ἐὰν ἀρχίσουν τὴν ἑπομένη τῶν ἐκλογῶν οἱ πράξεις αὐθαιρεσίας τῶν ἀπολυμένων καὶ ἄλλα, ὅπως τὰ ὑπόσχονται στὴν Κουμουνδούρου∙ ὁ πανικὸς εἶναι τὸ χειρότερο καὶ αὐτὸς δύναται προκαλέσαι τὸ ἀτύχημα. Τὸ καλὸ εἶναι ὅτι έμπεδώνεται πλέον στὴν κοινὴ γνώμη ὁ κίνδυνος αὐτὸς καὶ ὅλοι γίνονται πολὺ προσεκτικοί.