Σύσταση εὐρωπαϊκοῦ μετώπου

Τὴν σύσταση εὐρωπαϊκοῦ μετώπου ἐπιλέγει ὁ πρωθυπουργός, ἀκόμη καὶ σὲ περίπτωση αὐτοδυναμίας, γιὰ τὴν καλύτερη ἀντιμετώπιση τῶν προβλημάτων τῆς χώρας, ἐνῶ κλιμακώνεται ἡ ὀξεῖα ἀντιπαράθεση καὶ ὁ Ναπολεοντίσκος ἐπιδιώκει τὴν ἁπάλυνση τῶν ἀντιμαχομένων ἀπόψεων στὴν Κουμουνδούρου∙ τὰ οἰκονομικὰ κυριαρχοῦν πλέον, μὲ τὴν ἐπιμονὴ τῶν στελεχῶν τοῦ ΣΥΡΙΖΑ, γιὰ κατάργηση τοῦ ΕΝΦΙΑ, φορολόγηση 50% τῆς μεγάλης περιουσίας ἢ καὶ ἔκδοση ἑκατὸ δις εὐρὼ ἀπ’ τὴν Τράπεζα τῆς Ἑλλάδος, τὰ ὁποῖα προσπαθεῖ νὰ συμμαζέψει ὁ πρόεδρός τους, τονίζοντας ὅτι, θὰ πληρώνονται οἱ φόροι στὴν κυβέρνησή του. Γύφτικο παζάρι θυμίζει πλέον ἡ Κουμουνδούρου, ἐνῶ ἡ ἀγορὰ ἔχει στεγνώσει ἐντελῶς καὶ ὅλοι σκέπτονται τὴν ἑπόμενη μέρα, ἐὰν ἐπαληθευθοῦν οἱ προβλέψεις τῆς διαπλοκῆς∙ εὐτυχῶς, διότι καὶ οἱ χαλκευμένες δημοσκοπήσεις δείχνουν ἀνατροπὴ τῆς δυναμικῆς καὶ αὐτὸ ἐπιβεβαιώνεται ἀπ’ τὴν ὀχλαβοὴ στὸν ΣΥΡΙΖΑ. Ἀποδεικνύουν ὅτι σκέπτονται τὴν ἀτομική τους ἐπιβίωση καὶ ξεχνοῦν τὸ κόμμα.