Προειδοποιήσεις Εὐρωπαίων

Οἱ προειδοποιήσεις τῶν Εὐρωπαίων πληθαίνουν καὶ ἀποκρυσταλλοῦνται, γιὰ τὰ οἰκονομικά∙ ἡ τήρηση τοῦ προγράμματος εἶναι ἀπαραίτητη γιὰ τὴν συνέχιση τῆς χρηματοδοτήσεως καὶ τὴν ὁλοκλήρωση τῆς ἀξιολογήσεως. Στὴν Κουμουνδούρου τὸ ἀντιλαμβάνονται πλέον αὐτὸ καὶ ἀντιδροῦν διαφορετικὰ ὁ καθένας, σὰν ρεμπέτ ἀσκέρι∙ δίδουν τὴν ἐντύπωση, ὅτι ἀπουσιάζει ἡ ἑνιαία πολιτικὴ καὶ ὁ συντονισμὸς τῆς προεκλογικῆς ἐκστρατείας∙ στὶς Βρυξέλλες γνωρίζουν ἄριστα ὅτι δὲν ἔχουν ἀπέναντί τους ἕνα κανονικὸ κόμμα, ἐνῶ ἐξομολογοῦνται, ὅπως καταγράφουν ἔγκυροι ἀναλυτές, ὅτι τὰ στελέχη τοῦ ΣΥΡΙΖΑ ἐμφανίζονται νὰ ἔχουν ἄριστες σχέσεις μὲ τὰ κερδοσκοπικὰ κυκλώματα, ἀλλὰ ἐπιπόλαια ἐνασχόληση μὲ τὰ εὐρωπαϊκὰ θέματα. Ὅσο πυκνώνουν οἱ προειδοποιήσεις ἀπὸ εὐρωπαϊκῆς πλευρᾶς, τόσο πολλαπλασιάζονται οἱ ἀνησυχίες στὴν χώρα μας καὶ περισσότερο στὸν κόσμο τῆς ἀγορᾶς καὶ στοὺς μικρομεσαίους, οἱ ὁποῖοι βλέπουν ὅτι ὅλα μπορεῖ νὰ τιναχθοῦν στὸ ἀέρα∙ τόσο ὡς συνεννόηση μὲ τοὺς ἀτλαντικοὺς κερδοσκόπους, ὅσο καὶ γιὰ λόγους ἀσχετοσύνης.