Σύλληψη νέων τρομοκρατῶν

Ἡ σύλληψη τῶν δύο τρομοκρατῶν, συνεργῶν τοῦ ἐκτελεστοῦ, ἀποτελεῖ ἀδιαμφισβήτηση ἐπιτυχία τῆς Ἀστυνομίας∙ ὁ ἕνας εἶναι πρώην ἀστυνομικὸς καὶ εὐπρεπὴς ἐπιχειρηματίας, ὁ ἄλλος ἀλβανικῆς καταγωγῆς ἔμπορος ὅπλων καὶ ναρκωτικῶν. Ἡ Ἀντιτροκμοκρατικὴ ἐπέτυχε πλέον, τὴν ἔμπρακτη ἀπόδειξη τῶν διασυνδέσεων τρομοκρατίας, ποινικῶν καὶ ἐμπόρων ναρκωτικῶν, μὲ ἀδιάσειστα στοιχεῖα καὶ οἱ ὑποθέσεις γίνονται ἀποδείξεις∙ στὴν κορυφὴ εἶναι δεδομένο πιὰ αὐτὸ καὶ δὲν εἶναι ἁπλὴ ὑπόθεση κάποιων περίεργων. Ἀπομένει τὸ βάθος τῶν διασυνδέσεων στὰ κατώτερα στρώματα τῆς τρομοκρατίας καὶ στὶς παράπλευρες σχέσεις της∙ ὅσοι δηλαδὴ ὑποστήριζαν ὅτι ἡ τρομοκρατία εἶναι μία μορφὴ ἐκφράσεως τῶν λαϊκῶν ἀγώνων γνώριζαν τὶς ἄρρηκτες διασυνδέσεις καὶ σὲ ποιὸ βαθμό; Ὁ ΣΥΡΙΖΑ τυχαία δὲν συγχαίρει τὴν Ἀστυνομία;