Ἀνακρίσεις γιὰ Super Puma

Οἱ ἀνακρίσεις γιὰ τὶς προμήθειες τῶν ἑλικοπτέρων Super Puma ἔφεραν τὰ πρῶτα ἀποτελέσματα∙ οἱ δύο ἐπιχειρηματίες ἀπολογήθηκαν, τοὺς ἐπιβλήθηκε ἐγγύηση ἀπὸ 250000 εὐρὼ καὶ ἀπαγόρευση μεταβάσεως στὸ ἐξωτερικό, ὁπότε ἕπεται ἡ συνέχεια. Ἀκολουθοῦν τρίτος ἐπιχειρηματίας μὲ λογαριασμοὺς σὲ παράκτιες ἑταιρεῖες καὶ ὁ ἔκπτωτος ἀρχηγὸς τοῦ ἀκροδεξιοῦ κόμματος∙ ὁ λαλίστατος ἄλλοτε καὶ μόνιμος τῶν τηλεπαραθύρων ἔχει χαθεῖ ἀπ’ τὴν πιάτσα, κάτι ξέρει φαίνεται κι ἔχει ἀποθέσει τὶς ἐλπίδες του στὸν θεό. Ἐὰν κερδίσει ὁ ΣΥΡΙΖΑ, τὰ σκάνδαλα θὰ ἐπανεξετασθοῦν καὶ θὰ διερευνηυθοῦν σὲ βάθος… δηλαδὴ θὰ τὰ φάει ἡ μαρμάγκα, ἂν μπορέσει∙ ἔχει ὅμως ὑποχρέωση καὶ στὸν σαλτιμπάγκο μὲ τὰ τριάμισυ ἑκατομμύρια καὶ τὰ κακουργήματα τῶν ὑποκλοπῶν.