Ἀνοδικὲς τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν ἀνοδικὲς τάσεις, παρὰ τὴν ἀναταραχὴ ἀπ’ τὸ πετρέλαιο καὶ τὰ ἀρνητικὰ ἐπιτόκια τῆς Ἑλβετίας∙ τὸ εὐρὼ παρέμεινε σταθερὸ στὰ 1,1731 δολλάρια, ἀλλὰ βελτιώθηκε στὰ 136,7075 γιέν, ὅπως καὶ ὁ χρυσός, 1235,50, καὶ τὸ πετρέλαιο, 49,97. Ἡ Κεντρικὴ Τράπεζα τῆς Ἑλβετίας αὔξησε τὸ ἀρνητικὸ ἐπιτόκιο γιὰ τὶς καταθέσεις ἀλλοδαπῶν, στὸ 0,75% ἀπὸ 0,25%, μὲ ἀποτέλεσμα τὴν μαζικὴ ἐκροὴ κεφαλαίων, ἂν καὶ τὸ εὐρὼ διατηρήθηκε στὰ 1,02 ἑλβετικὰ φράγκα, ἐνῶ στὸ Χρηματιστήριο τῆς Ζυρίχης ἡ πτώση ἀνῆλθε σὲ 8% περίπου∙ ὅσοι ἔχουν συνάψει δάνεια, στεγαστικὰ ἢ ἄλλα, σὲ ἑλβετικὰ φράγκα –μεταξὺ τῶν ὁποίων 70000 περίπου Ἕλληνες τὴν πενταετία, μὲ κεφάλαια ἑνὸς δις εὐρώ-, βλέπουν τὶς ὑποχρεώσεις τους αὐξάνεσθαι κατὰ 60%, ὅσο καὶ ἡ ὑποτίμηση τοῦ εὐρὼ ἀπέναντι στὸ φράγκο. Ἡ πτώση τοῦ πετρελαίου ἔχει ἄμεσες ἐπιπτώσεις∙ BP, SHELL, ἄλλες ἑταιρεῖες ἀνακοίνωσαν ἀπολύσεις 25000 καὶ περικοπὲς δαπανῶν.