Ἀντιδράσεις τῶν Ἰσλαμιστῶν

Οἱ Ἰσλαμιστὲς ἀντέδρασαν στὴν ἔκδοση τοῦ περιοδικοῦ Charlie Hebdo καὶ καταδίκασαν τὸ σκίτσο τοῦ Μωάμεθ, ἐνῶ στὴν Τουρκία κυκλοφόρησε τὸ περιοδικό, καὶ στὴν τουρκικὴ γλῶσσα μάλιστα, ἀλλὰ χωρὶς τὴν πρώτη σελίδα καὶ τὸ σκίτσο τοῦ προφήτου∙ οἱ φανατικοὶ στὴν Μέση Ἀνατολὴ καὶ στὴν Ἀσία ἀπειλοῦν μὲ ἐκδίκηση, ἀλλὰ ὁ Γάλλος πρόεδρος στέλενει τὸ ἀεροπλανοφόρο του Σὰρλ Ντεγκὼλ στὸ Κόλπο, γιὰ συμμετοχὴ στὸν πόλεμο κατὰ τοῦ χαλιφάτου. Τὸ περιοδικὸ ἔχει ἐξαντλήσει καὶ τὴν δεύτερη ἔκδοσή του, ἐνῶ αὐξάνει τὴν ἐκτύπωση σὲ πέντε ἑκατομμύρια τεύχη∙ ἡ πώληση εἶναι τὸ ἴδιο ὑψηλὴ καὶ στὸ ἐξωτερικό, καθὼς ἔχει μεταφρασθεῖ σὲ δεκαέξι γλῶσσες. Οἱ Εὐρωπαῖοι δείχνουν ὅτι ἀντιλαμβάνονται τὶς πραγματικὲς διαστάσεις τοῦ φυλετικοῦ προβλήματος, ἀλλὰ καὶ τὸ γεγονὸς ὅτι ἄρχισε ἄλλη ἐποχή.