Ἐπίγνωση κρισίμων ἐπιλογῶν

Ἡ ἐπίγνωση τῶν κρισίμων ἐπιλογῶν μπροστὰ στὴν κάλπη βαρύνει ὅλο καὶ περισσότερο στὸν μέσο πολίτη∙ τὸ τεράστιο χάσμα, μεταξὺ τῆς ἐκκωφαντικῆς πολώσεως τῆς διαπλοκῆς καὶ τῆς συνέσεως καὶ ἠρεμίας τῶν πολιτῶν, εἶναι τὸ κύριο χαρακτηριστικὸ αὐτῆς τῆς προεκλογικῆς περιόδου, ὅσο σὲ καμμία ἄλλη στὴν νεώτερη ἱστορία μας∙ διαπληκτίζονται οἱ ὑποψήφιοι στὰ τηλεπαράθυρα, μὲ τοὺς δημοσιογραφίζοντες ἀναφανδὸν ὑπὲρ τοῦ Ναπολεοντίσκου, ἀλλὰ δὲν μεταφέρεται οὔτε ἡ συζήτηση καὶ ὄχι ἡ ἀντιδικία στὸ καφενεῖο, στὴν πλατεῖα καὶ στοὺς ἐμπορικοὺς δρόμους, ὅπως ἔχουμε συνηθίσει. Περισσότερο ἀνησυχοῦν ὅλοι γιὰ τὴν ἑπομένη καὶ βλέπουν, ὅτι εὔκολα τινάζεται στὸν ἀέρα ἡ ἀνάκαμψη τῆς τελευταίας διετίας∙ ἀναγνωρίζουν, ἀκόμη καὶ οἱ παλιοὶ ἀντίπαλοί του, ὅτι μόνο ὁ Ἀντώνης Σαμαρᾶς ἔχει πρόγραμμα ἐξόδου ἀπ’ τὴν κρίση καὶ κανένας ἄλλος. Ὡς καθοριστικὸ παράγοντα θεωροῦν τὴν συνέχιση τῆς ἀναπτύξεως, ὅπως καταγράφηκε τὰ δύο τελευταῖα τρίμηνα, τὴν ἔζησαν οἱ ἐμπορευόμενοι.