Τρομοκρατία καὶ ποινικοὶ

Ἡ πλήρης ταύτιση τρομοκρατίας καὶ ποινικῶν μετατρέπεται σὲ ρυθμιστικὸ παράγοντα τῆς πολιτικῆς μας ζωῆς∙ ἡ ἀπόλυτη ἐξάρτηση μᾶλλον τῶν τρομοκρατῶν ἀπ’ τοὺς νονοὺς τῆς νύχτας καταδεικνύεται περίτρανα. Ἡ ἀνάμιξη τοῦ φυλακισμενου ὑπουργοῦ δὲν ἀφορᾶ μόνο τὶς δοσοληψίες γιὰ τὴν διανομὴ τῶν ἱματίων, ἀλλὰ καὶ σηματοδοτεῖ τὶς συγκρούσεις στὸ ἐσωτερικὸ τοῦ σοσιαλιστικοῦ στρατοπέδου∙ ὁ πρώην ὑπουργὸς ἦταν ὁ μετὰ τὸν ἀρχηγὸ καὶ ὁ διαχειριστὴς τῶν κονδυλίων του ἀπ’ τὴν ἐποχὴ τοῦ ΠΑΚ ἀκόμη, ἐνῶ ὁ συγκρατούμενός του ἦταν στὴν κορυφὴ τοῦ βαθέως ΠΑΣΟΚ, μὲ τὶς καταβολάδες του σὲ συντεχνίες καὶ ὑπόκοσμο. Ὁπότε ἐξηγεῖται καὶ ἡ ἐντὸς τῆς φυλακῆς σύγκρουση, ἀλλὰ καὶ οἱ δυνάμεις ἀμύνης τοῦ ἐγκλείστου Πασόκου ἀπέναντι στοὺς πανίσχυρους νονούς∙ κάποιες ἄλλες δυνάμεις τοῦ ὑποκόσμου διαθέτει, διαφορετικὰ ἦταν χαμένος. Αὐτὲς μᾶλλον στηρίζονται στὶς συντεχνίες καὶ στὶς διασυνδέσεις τους στὴν Κουμουνδούρου. Ἡ σιωπή της εἶναι ἀποκαλυπτικὴ τῆς ἐνοχῆς.