Πανστρατιὰ Νέας Δημοκρατίας

Ἡ ἑνιαία ἐμφάνιση τῆς οἰκογενείας Καραμανλῆ στὴ Θεσσαλονίκη συμπληρώνει τὴν εἰκόνα τῆς πανστρατιᾶς τῆς Νέας Δημοκρατίας στὶς ἐκλογές∙ ὁ Κώστας Καραμανλῆς ἐπισκέφθηκε τὸν περιφερειάρχη, τὰ γραφεῖα τῆς Νομαρχιακῆς Ὀργανώσεως καὶ παραβρέθηκε στὴν κοπὴ τῆς πίτας τῆς νεολαίας, ἀλλὰ καὶ στὴν ὁμιλία τοῦ ὁμώνυμου ἐξαδέλφου του καὶ ὑποψηφίου βουλευτοῦ Σερρῶν, γιοῦ τοῦ Ἀχιλλέα Καραμανλῆ, στὸ Μακεδονία Παλλάς. Ὁ πρώην πρωθυπουργὸς συσπειρώνει καὶ πάλι τὸν συντηρητικὸ κόσμο καὶ τοὺς ἐπωνύμους του στὴν προεκλογικὴ ἐκστρατεία, ἐνῶ θὰ εἶναι παρὼν καὶ στὶς ἐκδηλώσεις τοῦ πρωθυπουργοῦ στὴν Ἀθήνα καὶ στὴν συμπρωτεύουσα∙ ἡ ἀπήχησή του στὸν κόσμο τῆς ἀγορᾶς καὶ στοὺς νοικοκυραίους θεωρεῖται δεδομένη ἀπὸ ὅλους. Εἶναι τὰ κρίσιμα στρώματα στὴν ἐκλογικὴ ἀναμέτρηση.