Διεθνὲς δίκτυο Ἰσλαμιστῶν

Στὴν σύλληψη ὁμάδος Ἰσλαμιστῶν στὴν Ἑλλάδα προχώρησε ἡ Ἀστυνομία, μετὰ ἀπὸ εἰδοποίηση τῶν Βέλγων, γιὰ τοὺς ἐγκεφάλους τῶν Τζιχαντιστῶν στὴν Βερβιέ∙ τέσσερες μαροκινῆς καταγωγῆς συνελήφθησαν σὲ διαμέρισμα στὸ Παγκράτι καὶ τὰ στοιχεῖα τους ἀπεστάλησαν στὶς Βρυξέλλες γιὰ διασταύρωση, καὶ ζητήθηκε ἡ ἔκδοση τοῦ ἑνὸς, ἐνῶ οἱ εὐρωπαϊκὲς ἀστυνομίες βρίσκονται σὲ κατάσταση συναγερνμοῦ∙ τὸ Charlie Hebdo κυκλοφόρησε τελικὰ σὲ ἑπτὰ ἑκατομμύρια τεύχη, ἐνῶ τὰ ἔσοδά του προβλέπονται σὲ δέκα ἑκατομμύρια εὐρώ. Σὲ πολλὲς μουσουλμανικὲς χῶρες συνεχίζονται οἱ διαδηλώσεις τῶν φανατικῶν κατὰ τῆς Γαλλίας, ἐνῶ στὸν Νίγηρα εἴχανε πέντε νεκρούς, ὅπως καὶ πολλὲς ἐκκλησίες πυρπολημένες∙ στὴν Οὐάσιγκτον, Μπάρακ Ὀμπαμα καὶ Νταίηβιντ Κάμερον, συμφώνησαν γιὰ ἑνιαία στάση ἀπέναντι στὴν ἰσλαμικὴ τρομοκρατία, ἐνῶ ἐμβαθύνεται ἡ συνεργασία τους μὲ τὶς εὐρωπαϊκὲς ἀρχές. Στὸ Βέλγιο συμμετέχουν καὶ εἰδικὲς στρατιωτικὲς δυνάμεις στὴν τήρηση τῆς τάξεως, μὲ τὴν αὐστηρὴ παρακολουθηση ὅλων τῶν ὑπόπτων γιὰ τρομοκρατία.