Ἀποκορύφωση παραπροπαγάνδας

Ἡ παραπροπαγάνδα ἔχει φθάσει στὴν ἀποκορύφωσή της, μὲ ὄργανο τὶς χαλκευμένες δημοσκοπήσεις καὶ στόχο τὴν ὑπονόμευση τοῦ εὐρωπαϊκοῦ προσανατολισμοῦ τῆς Ἑλλάδος∙ ἐπαναλαμβάνεται ἡ ἴδια τακτικὴ μὲ ἐκείνη τὸ 2007, ὅταν ἡ συκοφάντηση τοῦ Κώστα Καραμανλῆ εἶχε φθάσει στὰ ἀκρότατα ὅρια, με τὴν ἐπίκληση μάλιστα καὶ τῶν πυρκαϊῶν μὲ τοὺς δεκάδες νεκρούς∙ τότε μόνο στὴν καταλληλότητα γιὰ τὴν πρωθυπουργία προηγοῦταν ὁ Καραμανλῆς,
ἀλλὰ κέρδισε τὶς ἐκλογὲς μὲ διαφορὰ 4%. Τὸ 2009 προηγοῦνταν σὲ ὅλα ὁ πρόεδρος τοῦ ΠΑΣΟΚ καὶ οἱ δημοσκοπήσεις τοῦ ἔδιναν 3-4% διαφορά, ἀλλὰ κέρδισε μὲ 11%∙ πολιτικὰ ὅμως ἦταν ἐμφανέστατη ἡ παρουσία τοῦ ΠΑΣΟΚ, στὶς πλατεῖες καὶ στὰ καφενεῖα, ἐνῶ σήμερα ὁ ΣΥΡΙΖΑ εἶναι ἀπὼν στὴν ἀγορὰ καὶ στὶς ταβέρνες καὶ στοὺς ἐμπορικοὺς δρόμους. Φυσικά, ἡ διαπλοκὴ ἀγνοεῖ τὶς παραηρήσεις αὐτές, ἐπιβεναιώνοντας τὶς δεσμεύσεις της ἀπέναντι στοὺς ἀτλαντικοὺς κερδοσκόπους∙ οἱ ἐκλογὲς στὴν Ἑλλάδα κερδίζονται στὶς πλατεῖες.