Οὐκρανία, αὐστηρὸς Ποῦτιν

Ὁ Βλαδίμηρος Ποῦτιν ἀπηύθυνε πολὺ αὐστηρὴ προειδοποίηση πρὸς τὸν Πέτρο Περουσένκο, ἀποσύραι τὸν βαρὺ ὁπλισμό του ἀπ’ τὸν Ντόνμπας, κατὰ τὴν συμφωνία τοῦ Μίνσκ∙ ὁ Οὐκρανὸς πρόεδρος ἀπέρριψε τὸ διάβημα τοῦ Ρώσου ὁμολόγου του καὶ ἀντιθέτως δήλωσε ὅτι, ἡ φερόμενη κατάληψη τοῦ ἀεροδρομίου τοῦ Ντόνετσκ εἶναι ἡ ἀρχὴ γιὰ τὴν ἐνσωμάτωση τῶν δύο ἐπαρχιῶν στὴν χώρα. Ὁ πόλεμος κλιμακώνεται, μετὰ τὴν ἀναβολὴ τῆς συναντήσεως τῶν ἐκπροσώπων Ρωσίας, Γερμανίας, Γαλλίας καὶ Οὐκρανίας, γιὰ τὴν εἰρήνευση στὴν περιοχή∙ οἱ αὐτόνομοι Ρωσόφωνοι ὀργανώνουν τὴν ἄμυνά τους καὶ ἑτοιμάζονται γιὰ ἀντεπίθεση κατὰ τῶν οὐκρανικῶν στρατευμάτων, ὅπως συχνὰ στὸν δωδεκάμηνο πόλεμο. Φαίνεται ὅτι σκοπὸς τῶν Οὐκρανῶν εἶναι ἡ ἐπιστροφὴ στὴν ἔνταση, διότι ἔτσι θὰ ναυαγήσει καὶ τὸ εὐρωπαϊκὸ σχέδιο γιὰ ἀπάλυνση ἢ ἄρση τῶν δυτικῶν κυρώσεων κατὰ τῆς Ρωσίας∙ τὸ Κίεβο διαθέτει τὴν ἔνθερμη ὑποστήριξη τῆς Οὐάσιγκτον, γεγονὸς ἐρμηνεῦον τὴν στάση του.