ΗΠΑ, ἀγορὰ ρωσικῶν πυραύλων

Στὴν προμήθεια μηχανῶν ρωσικῶν πυραύλων, τῆς ἑταιρείας Energyia, προχώρησε ἡ ἀμερικανικὴ Orbit, ὕψους ἑνὸς δις δολλαρίων∙ πρόκειται γιὰ τὴν πρώτη ἀγορὰ συγχρόνου ρωσικοῦ τεχνολογικοῦ ἐξοπλισμοῦ ἀπ’ τοὺς Ἀμερικανούς, τὸ ὁποῖο θεωρεῖται ὡς ἀναγνώριση τῆς πρωτοπορίας του στὸν κλάδο. Ἡ ἀμερικανικὴ ἑταιρεία ἔχει κατασκευάσει τὸν νέο πύραυλο Antares, ἀλλὰ οἱ δύο προσπάθειες ἐκτοξεύσεώς του ἀπέτυχαν, ἐνῶ προετοιμαζόταν γιὰ τὴν νέα γενιὰ διαστημικῶν πυραύλων τῆς ΝΑΣΑ∙ τὸ συμβόλαιο προβλέπει καὶ συστηματικὴ συνεργασία, μὲ Ρώσους τεχνικούς, γιὰ τὴν χρήση καὶ συντήρηση τοῦ πυραύλου. Ἡ συμφωνία ὑπεγράφη, παρὰ τὶς ἀμερικανικὲς κυρώσεις κατὰ τῆς Ρωσίας, ἀλλὰ στὸ κείμενό τους προβλέπεται ἐξαίρεση γιὰ προϊόντα διαστημικῆς τεχνολογίας∙ τὸ Κρεμλίνο δέχθηκε τὴν συμφωνία, διότι προβάλλεται πρὸς ὅλους ὡς ἁπτὴ ὁμολογία τῆς τεχνολογικῆς ὑπεροχῆς του.