Διακύβευμα τὰ οἰκονομικὰ

Τὰ οἰκονομικὰ δεσπόζουν στὴν προεκλογικὴ ἀναμέτρηση, μὲ σαφεῖς τὶς θέσεις τοῦ Ἀντώνη Σαμαρᾶ, γιὰ συνέχιση τῆς ἀνακάμψεως καὶ ἔξοδο ἀπ’ τὸ μνημόνιο, μὲ τὴν ὁλοκλήρωση τῆς ἀξιολογήσεως τὸν Φεβρουάριο∙ ἀπέναντί του ὁ Ναπολεοντίσκος παρουσιάζει εὐρωπαϊκὸ προσωπεῖο, ἀλλὰ πείθει ἐλάχιστα, τόσο γιὰ τὶς προηγούμενες θέσεις του, ὅσο καὶ γιὰ τὴν ἐμφάνιση ρεμπὲτ ἀσκέρι τῆς παρατάξεώς του. Ὁ πρωθυπουργὸς ἀπευθύνεται στὸν κόσμο τῆς ἀγορᾶς καὶ στοὺς δυναμικοὺς κλάδους τῆς οἰκονομίας, ἐνῶ ἡ Κουμουνδούρου ἀπειλεῖ μὲ ἐπανεξέταση καὶ τὶς συμφωνίες μὲ τὴν COSCO, ὁπότε ἀπειλοῦνται μὲ ἄμεση ἀπόλυση χιλιάδες ἐργαζόμενοι καὶ κατάσταση χρεωκοπίας στὴν οἰκονομία, μὲ τὶς πολλαπλασιαστικὲς ἐπιπτώσεις τους∙ οἱ τελευταῖες μέρες τρέχουν μὲ τὶς ἀντεγκλήσεις στὴν διαπασῶν, ἀλλὰ τὰ κρίσιμα στρώματα τῆς ἀγορᾶς ἔχουν κάνει ἤδη τὴν ἐπιλογή τους. Ἐπαναλαμβάνουμε ὅτι εἶναι πρώτη φορὰ στὴν ἑλληνικὴ ἱστορία, ὅπου ἕνα κόμμα προηγεῖται στὶς δημοσκοπήσεις, ἀλλὰ εἶναι ἀνύπαρκτο στὴν πιάτσα.