Βρυκόλακες τῆς διαπλοκῆς

Τοὺς βρυκόλακες τῆς σοσιαλιστικῆς ἐποχῆς ἐπιχειρεῖ νὰ ξαναζωντανεψει ἡ διαπλοκή, ἴσως ἐπειδὴ βλέπει ὅτι κερδίζει ὁ Ἀντώνης Σαμαρᾶς καὶ χάνει τὸ παιχνίδι ὁ ἐκλεκτός της τῆς Κουμουνδούρου∙ ἑτοιμάζουν ἀπὸ τώρα τὶς διάδοχες λύσεις, διαφορετικὰ δὲν θὰ ἐμφανιζόταν στὴν Θεσσαλονίκη ὁ πάλαι ποτὲ παρατρεχάμενος τοῦ Μένιου –γιὰ ὅσους θυμοῦνται τὰ πρὸ τριακονταετίας-, μὲ συνέχεια τὴν προδοσία του, ἐνῶ εἶναι ὁ ὑπεύθυνος γιὰ τὸ ἔκτρωμα τοῦ Καποδίστρια. Τὸ ἐρώτημα εἶναι, γιατὶ τόση βιασύνη, ἀφοῦ στὶς δημοσκοπήσεις τους δείχνουν ὅτι προηγεῖται ὁ Ναπολεοντίσκος∙ γνωρίζουν ὅμως πόσο χαλκευμένες εἶναι, ὅταν ταυτοχρόνως καταγράφεται τὸ 80% πάσῃ θυσίᾳ ὑπὲρ τῆς παραμονῆς στὴν Εὐρωζώνη. Δὲν δένουν μεταξύ τους καὶ ὁ κόσμος βλέπει τὴν ἀπάτη…