Ἀνοδικὲς τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν ἀνοδικὲς τάσεις, καθὼς ἐλπίζουν οἱ ἐπενδυτὲς στὴν πιστωτικὴ ἐπέκταση τῆς Εὐρωπαϊκῆς Κεντρικῆς Τραπέζης∙ τὸ εὐρὼ ὑποχώρησε στὰ 1,1580 δολλάρια καὶ βελτιώθηκε στὰ 137,5015 γιέν, ὅπως καὶ ὁ χρυσός, 1292,25, ἐνῶ ἔπεσε τὸ πετρέλαιο, 49,06. Ἡ ἀναθεώρηση πρὸς τὰ κάτω, τῶν ἐκτιμήσεων τοῦ Δκιεθνοῦς Νομισματικοῦ Ταμείου γιὰ ἀνάπτυξη τῆς παγκοσμίου οἰκονομίας, κατὰ 3,5% ἀπὸ 3,8% προηγουμένως, δὲν ἐπηρέασε τοὺς ἐπενδυτές, οὔτε καὶ ἡ ὑποτίμηση τοῦ εὐρώ∙ οἱ Εὐρωπαῖοι ἐλπίζουν στὴν αὔξηση τῆς ρευστότητος ἀπ’ τὴν ΕΚΤ καὶ στὴν ἐφαρμογὴ τοῦ προγράμματος Γιοῦνκερ γιὰ τὴν ἀνάκαμψη τῆς οἰκονομίας τους∙ ἀντιθέτως οἱ ἐξαγωγεῖς εἶναι εὐχαριστημένοι ἀπ’ τὴν ὑποτίμηση τοῦ εὐρώ. Ἡ ρωσικὴ οἰκονομία εἰσέρχεται σὲ περίοδο ὑφέσεως, μέχρι καὶ 5% φέτος, λόγῳ τῆς πτώσεως τῶν τιμῶν τοῦ πετρελαίου, ἐνῶ ἐκτιμᾶται ἡ ἐκροὴ κεφαλαίων ἀπ’ τὴν χώρα κατὰ τὸ 2014 στὰ 150 δις δολλάρια. Διαθέτει ὅμως ὑψηλὰ συναλλαγματικὰ διαθέσιμα.