Ντόνμπας, νέες συγκρούσεις

Οἱ συγκρούσεις στὴν Ἀνατολικὴ Οὐκρανία συνεχίζονται γύρω ἀπ’ τὸ ἀεροδρόμιο τοῦ Ντόνετσκ, μὲ 14 νεκροὺς καὶ ἑκατὸ τραυματίες∙ ἡ κατάληψή του, ὅπως προανήγγειλε τὸ Κίεβο, δὲν ὁλοκληρώθηκε, ἀλλὰ κερδίζουν οἱ Αὐτονομιστές. Οἱ Δυτικοὶ δὲν ἔσπευσαν κατηγορῆσαι πάλι τὴν Ρωσία, ἀλλὰ ἡ Μόσχα εἰδοποίησε τὴν Οὐάσιγκτον ὅτι διακόπτει τὴν συνεργασία γιὰ τὸν ἔλεγχο τῶν πυρηνικῶν ὅπλων∙ οἱ Εὐρωπαῖοι ἀνέβαλαν προχθὲς τὴν λήψη ἀποφάσεως γιὰ τὶς κυρώσεις κατὰ τῆς Μόσχας, ἀλλὰ καὶ δὲν ἐμφανίζονται καὶ τόσο ἀλληλέγγυοι μὲ τὸ Κίεβο. Ἡ κατάσταση περιπλέκεται, διότι οἱ δύο ρωσόφωνες ἐπαρχίες ὀργανώνουν τὴν οἰκονομία τους καὶ τὸ κράτος τους, ἀνεξάρτητα ἀπ’ τὴν ὑπόλοιπη χώρα, σὲ συνεργασία μὲ τὴν Ρωσία∙ ἡ πλουσιώτερη περιοχὴ τῆς χώρας ὁδηγεῖται σὲ πλήρη ἀποκοπὴ ἀπ’ τὸν ἐθνικὸ κορμό.