Διεύρυνση κοινωνικοῦ χάους

Ἡ διαφορὰ εἰσοδήματος μεταξὺ πλουσίων καὶ φτωχῶν διευρύνεται ἀπότομα τὰ τελευταῖα χρόνια∙ σύμφωνα μὲ ἔκθεση τοῦ ΟΗΕ, τὸ 1% τῶν πλουσίων παγκοσμίως κατέχει τὸ 99% τοῦ πλούτου, ἐνῶ οἱ 84 μεγαλύτερες ἑταιρεῖες ἔχουν ἔσοδα ὅσα 35 ἑκατομμύρια κατοίκων. Ἡ παγκοσμιοποίηση ὁδήγησε στὴν τεράστια αὔξηση τοῦ χάσματος μεταξὺ πλουσίων καὶ φτωχῶν, ἀκόμη καὶ μέσα στὶς λεγόμενες βιομηχανικὲς χῶρες, ὅταν τὸ ἕνα τρίτο τοῦ ἀμερικανικοῦ πληθυσμοῦ ζεῖ κάτω ἀπ’ τὰ ὅρια τῆς φτώχειας∙ ἡ νέα κρίση, μὲ τὴν πτώση τῆς τιμῆς τοῦ πετρελαίου καὶ τὶς ἀνησυχίες γιὰ τὴν τρομοκρατία, ἐπιτείνει τὴν συγκέντρωση τοῦ πλούτου σὲ λίγα χέρια σὲ ὁλόκληρο τὸν κόσμο. Τὸ μόνο νέο στοιχεῖο εἶναι ἡ ἀνάδειξη στὴν Ἀνατολικὴ Ἀσία νέας γενιᾶς κροίσων, ἀρκετὰ πρκλητικῶν στὴν συμπεριφορά τους.