Σαφῆ προμηνύματα πανικοῦ

Οἱ ἀνησυχίες τῶν Εὐρωπαίων, γιὰ τὶς ἑλληνικὲς ἐκλογές, κορυφώνονται, διότι ἔχουν ἄμεση σχέση μὲ τὴν πορεία τῆς Εὐρωζώνης, ἀλλὰ καὶ ἔχουν ἀντίκτυπο στὴν πρόκληση πανικοῦ στὸ ἐσωτερικό∙ ὁ σεβασμὸς τῶν συμφωνιῶν εἶναι ὑποχρεωτικός, διαφορετὰ ὁδηγούμαστε στὴν περιθωριοποίηση καὶ στὴν ἀπομόνωσή μας. Οἱ δηλώσεις τῶν κορυφαίων τοῦ ΣΥΡΙΖΑ, ὅτι δὲν θὰ τηρήσουν τὶς προηγούμενες συμφωνίες μὲ τὴν τρόικα, ἢ ὅτι προτιμοῦν τὸν «ἀξιοπρεπῆ» θάνατο, μετροῦν ἀρνητικὰ στὴν διεθνῆ κοινότητα καὶ στοὺς ἡγέτες τῶν ἑταίρων, ἀλλὰ περισσότερο θεωροῦνται ὡς προάγγελος τῆς διαλύσεως καὶ τῆς ἀναταραχῆς στὴν Ἑλλάδα∙ δὲν εἶναι σχῆμα λόγου αὐτά, ἀλλὰ γνωστὲς ἀντιδράσεις, ὅταν ἔχει ἀρχίσει ἡ ἐκροὴ κεφαλαίων, ἐνῶ πολλὲς ἐπιχειρήσεις ἀντιμετωπίζουν σοβαρὰ προβλήματα, λόγῳ ἐλλείψεως κεφαλαίων κινήσεως. Τὰ μηνύματα εἶναι σαφῆ, ἐνῶ στὴν Κουμουνδούρου δείχνουν ὅτι ἀγνοοῦν τοὺς κινδύνους. Ὁ Ἀντώνης Σαμαρᾶς πρόβαλε τὴν ἐθνικὴ ἀλληλεγγύη γιὰ ψῆφο ἑλληνικὴ τὴν Κυριακὴ καὶ προάσπιση τῆς πατρίδος.