Ἀνάκαμψη τῆς οἰκονομίας

Ἡ ἀνάκαμψη τῆς οἰκονομίας πέρυσι ἐπιβεβαιώνεται, καθὼς ἡ εἴσοδος τουριστῶν στὴν χώρα ἀνῆλθε σὲ 21,4 ἑκατομμύρια, μὲ ἔσοδα νέο ρεκὸρ ἕνδεκα ἑκατομμύρια εὐρώ, ἐνῶ ἡ ἀνάπτυξη τὸ τρίτο τρίμηνο ἦταν 1,7% καὶ ἀντίστοιχο προβλέπεται καὶ τὸ τέταρτο. Φυσικά, ὅλα αὐτὰ πρὶν ἀπ’ τὴν προκήρυξη τῶν ἐκλογῶν καὶ ἀκόμη περισσότερο ἀπ’ τὶς ἔντονες ἀνησυχίες τῆς ἀγορᾶς, γιὰ τὶς ἐπιπτώσεις ἀπὸ τὰ προγράμματα τοῦ ΣΥΡΙΖΑ καὶ τὴν διακοπὴ τῆς χρηματοδοτήσεως τῶν ἐπιχειρήσεων∙ ἀπειλεῖται μὲ ἐπανακύλιση στὴν ὕφεση καὶ στὴν ἐξαθλίωση τῆς πενταετίας, ἀκόμη χειρότερης μάλιστα, διότι στὴν πράξη ἀνακόπτει τὴν ἐκτίναξη τῆς ἀπογειώσεως κατὰ τὴν ἀφετηρία. Ὁ κόσμος τῆς ἀγορᾶς εἶδε τὴν παντελῆ ἄπνοια στὶς συναλλαγές, ὅταν περίμενε τὴν ἀποκατάσταση πολλῶν ζημιῶν του κατὰ τὶς γιορτές∙ ὅποιος κυκλοφορεῖ στὶς πλατεῖες καὶ στοὺς ἐμπορικοὺς δρόμους ἀκούει τὶς φωνὲς ἀγανακτήσεως καὶ βλέπει καθαρὰ τὸν θυμό τους. Αὐτοὶ θὰ κρίνουν τὶς ἐκλογές.