Προμελετημένες οἱ ὕβρεις

Οἱ κατὰ τῶν προέδρων τῶν εὐρωπαϊκῶν θεσμῶν ὕβρεις τῶν συμβούλων τοῦ Ναπολεοντίσκου δὲν ἐξαπολύονται τυχαία, οὔτε οἱ ὠρυγὲς τῶν βουλευτῶν του∙ καλλιεργοῦντὸ ἔδαφος γιὰ τὴν ρήξη μὲ τοὺς Εὐρωπαίους, τὴν ἔξοδό μας ἀπ’ τὴν Εὐρωζώνη καὶ τὴν χρεωκοπία. Ὁ χαρακτηρισμὸς ὡς ἠλιθιότητος τοῦ προγράμματος Γιοῦνκερ δείχνει ἀγένεια καὶ ὑπεροψία ἀπαράδεκτη γιὰ μιὰ μικρὴ χώρα καὶ ἕνα κόμμα στὸ δρόμο, ὅπως ἰσχυρίζεται, πρὸς τὴν ἐξουσία∙ ὅπως καὶ ἡ δήλωση τοῦ ἐπικεφαλῆς τοῦ οἰκονομικοῦ του προγράμματος, ὅτι ἀναγνωρίζουν τὶς δανειακὲς συμβάσεις, ἀλλὰ ὄχι τὶς ὑποχρεώσεις γιὰ μεταρρυθμίσεις καὶ ὅτι θὰ ὑποβάλουν δικό τους πρόγραμμα. Ὁ χρόνος ὅμως εἶναι ἐλάχιστος, ἕνας μήνας μετὰ βίας καὶ τὴν ἑπομένη τί θὰ τρῶμε!