ΕΚΤ, ἀγορὰ τῶν ὁμολόγων

Ἡ Εὐρωπαϊκὴ Κεντρικὴ Τράπεζα ἀποφάσισε τὴν ἀγορὰ κρατικῶν ὁμολόγων, μὲ σκοπὸ τὴν ἄμεση διάθεση ρευστότητος στὴν εὐρωπαϊκὴ οἰκονομία γιὰ τὴν ταχύτερη ἀνάκαμψή της∙ τὸ σχέδιο ἔχει μελετηθεῖ ἀπὸ καιρὸ καὶ ὁ χρόνος ἔχει ἐπιλεγεῖ, ὥστε συμπέσειν μὲ τὴν ἐφαρμογὴ τοῦ προγράμματος Γιοῦνκερ, γιὰ τὴν χρηματοδότηση μὲ 315 δις εὐρὼ τῶν μικρομεσαίων κυρίως ἐπιχειρήσεων. Ἡ ἀγορὰ ὁμολόγων διευκολύνει τὴν χρηματοδότηση τῶν τραπεζῶν καὶ τὴν κίνηση τῶν ἐπιχειρήσεων, πρὶν ἀπ’ τὴν ἔνταξη στὸ πρόγραμμα Γιοῦνκερ, τοῦ ὁποίου τώρα φτιάχονται τὰ ὄργανά του∙ ὁ συγχρονισμὸς τῶν δύο μέτρων θεωρεῖται ὡς ἡ λυδία λίθος γιὰ τὴν ἀνάπτυξη. Ἡ Ἑλλὰς θὰ περιληφθεῖ στὸ σχέδιο ἀγορᾶς ὁμολόγων, ἀλλὰ ἡ ἀπόφαση θὰ ἀνακοινωθεῖ μετεκλογικά∙ ἄλλωστε ὁ Ἀντώνης Σαμαρᾶς ἐπικοινώνησε χθὲς μὲ τὸν Μάριο Ντράγκι γιὰ τὸ θέμα καὶ ὡς ἀντίβαρο στὶς ὑβριστικὲς δηλώσεις στελεχῶν τῆς Κουμουνδούρου. Οἱ Εὐρωπαῖοι παρακολουθοῦν προσεκτικὰ τὰ πολιτικά μας.