Ὀμπάμα, στὴ μεσαία τάξη

Στὴν μεσαία τάξη ἀπευθύνθηκε ὁ Ἀμερικανὸς πρόεδρος, στὸ ἐτήσιο διάγγελμά του πρὸς τὸ Κογκρέσσο, μὲ τὴν ὑπόσχεση γιὰ διάχυση τοῦ πλούτου στὰ εὐρύτερα στρώματα, ἐνῶ προανήγγειλε καὶ τὴν συντριβὴ τοῦ χαλιφάτου∙ ὁ Μπάρακ Ὀμπάμα ἐπιχείρησε τὴν ἐπίδειξη πυγμῆς καὶ ἰσχυρᾶς ἐξουσίας ἀπέναντι στὸ ἐλεγχόμενο ἀπ’ τὸ Ρεπουμπλικανοὺς σῶμα, ἀλλὰ δὲν ἔπεισε καὶ πολύ∙ ὁπωσδήποτε ἡ ἀμερικανικὴ οἰκονομία τείνει γιὰ ἔξοδο ἀπ’ τὴν ὕφεση, χωρὶς ὅμως νὰ τὸ ἔχει πετύχει ἀκόμη, ἐνῶ οἱ κοινωνικὲς ἀνισότητες, οἱ φυλετικὲς συγκρούσεις καὶ ὁ φόβος τρομοκρατικῶν ἐπιθέσεων δεσπόζουν στὴν κοινὴ γνώμη. Οἱ Ρεπουμπλικάνοι ἐπέλεξαν γιὰ ἀπάντηση στὸν πρόεδρο τὴν νεαρὰ γερουσιαστή, Joni Ernst, μὲ ὡραία ἐμφάνιση καὶ δυναμικὴ παρουσία, ὡς ἔκφραση τῆς νέας πολιτικῆς τους∙ ἄλλωστε τὴν ἑπόμενη διετία τὸ ζητούμενο θὰ εἶναι τὰ φορολογικὰ νομοσχέδια καὶ ἡ σύγκρουση Λευκοῦ Οἴκου καὶ Καπιτωλίου. Κρίνονται τὰ περιθώρια ἐλιγμῶν τῶν δύο πόλων ἐξουσίας.