Ἀνάμικτες τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν ἀνάμικτες τάσεις, ἐξ αἰτίας τῆς ἀναμονῆς τῶν ἀποφάσεων τῆς Εὐρωπαϊκῆς Κεντρικῆς Τραπέζης∙ τὸ εὐρὼ παρέμεινε σταθερό, στὰ 1,1593 δολλάρια, ἀλλὰ ὑποχώρησε, στὰ 136,0750 γιέν, ἐνῶ βελτιώθηκε ἐλαφρὰ ὁ χρυσός, 1298, καὶ ἔπεσε τὸ πετρέλαιο, 48,49. Ἡ ἀνησυχία γιὰ τὶς ἑλληνικὲς ἐκλογὲς ὑποβόσκει στοὺς ἐπενδυτές, διότι φοβοῦνται σύγκρουση τῆς χώρας μὲ τὴν Εὐρωζώνη∙ τὸ ζήτημα ἀπασχολεῖ καὶ τὸ Διεθνὲς Οἰκονομικὸ Φόρουμ τοῦ Νταβὸς στὰ παρασκήνια∙ Ἀγκέλα Μέρκελ, Φρανσουὰ Ὁλλάντ, Λὶ Κιτσιάνγκ, Ζὰν Κλὼντ Γιοῦνκερ, Ματτέο Ρέντσι καὶ Κριστὶν Λαγκὰρντ εἶναι τὰ ἐπίσημα πρόσωπα, ἀλλὰ χωρὶς πολὺ καλὴ διάθεση. Ἡ καθυστέρηση στὴν ἀνάκαμψη τῆς παγκοσμίου οἰκονομίας εἶναι τὸ κύριο θέμα, ὅπως καὶ ἡ ἄσκηση ἀναπτυξιακῆς πολιτικῆς∙ ἡ ἀπουσία τοῦ Μάριο Ντράγκι ἀποδίδεται στὴν συνεδρίαση τῆς ΕΚΤ, γιὰ τὸ θέμα τῆς ἀγορᾶς κρατικῶν ὁμολόγων τῶν ἑταίρων. Πάντως οἱ παρατηρητὲς ἀναγνωρίζουν ὅτι ὑστερεῖ ἀπ’ τὸ παλιό του κύρος.