Χαλιφάτο, Ἰάπωνες, Ὑμένη

Τὸ χαλιφάτο ἀπειλεῖ μὲ ἐκτέλεση δύο Ἰάπωνες ὁμήρους, μὲ ἀντάλλαγμα διακόσια ἑκατομμύρια δολλάρια, ἀλλὰ ὁ Σέρτζιο Ἄμπε δὲν ἐνδίδει μὲ τίποτα∙ ὁ Ἰάπων πρωθυπουργὸς περιοδεύει στὴν Μέση Ἀνατολή, Αἴγυπτο, Ἰσραὴλ καὶ Παλαιστίνη, πρὸς τὶς ὁποῖες διέθεσε δυόμισυ δις δολλάρια γιὰ βοήθεια, μὲ σκοπὸ τὴν διείσδυση τῆς χώρας του στὴν περιοχὴ καὶ τὴν συμπαράσταση τῆς Ἀμερικῆς στὴν πολιτική της. Πάντως ἡ κατάσταση περιπλέκεται, διότι στὴν Ὑμένη οἱ Ἰσλαμιστὲς ἔχουν καταλάβει τὴν πρωτεύουσα καὶ ἔχουν ἀπομονώσει στὴν ἰδιωτική του κατοικία τὸν πρόεδρο, ἀλλὰ στὸ Ἄντεν οἱ στρατιωτικὲς δυνάμεις δὲν συνεργάζονται καὶ διέκοψαν κάθε ἐπικοινωνία μὲ τὴν πρωτεύουσα, ἐνῶ ἔκλεισαν καὶ τὸ ἀεροδρόμιο∙ οἱ ἐξελίξεις αὐτὲς ἔχουν ἀνησυχήσει τὴν Σαουδικὴ Ἀραβία, διότι εἶναι ἡ μόνη ποὺ συνορεύει μὲ τὴν Ὑμένη.