Ἀλληλεγγύη τῶν Εὐρωπαίων

Ἡ ἔγκριση ἀπ’ τὴν Εὐρωπαϊκὴ Κεντρικὴ Τράπεζα τῆς χρηματοδοτήσεως τῶν τεσσάρων ἑλληνικῶν τραπεζῶν ἀποτελεῖ ἀπόδειξη ἀλληλεγγύης της πρὸς τὴν Ἑλλάδα, στὴν κρίσιμη φάση τῆς ἐκροῆς κεφαλαίων∙ ἡ Φραγκφούρτη τόλμησε καὶ ἔκανε τὸ βῆμα, ἐνῶ μέτρησε ἀρκετὰ καὶ ἡ παρέμβαση τοῦ πρωθυπουργοῦ στὸν Μάριο Ντράγκι. Ἀνεξαρτήτως τῶν ἀντεγκλήσεων στὴν χώρα μας, μὲ τὴν Κουμουνδούρου σὲ ἀντιευρωπαϊκὸ παροξυσμό, οἱ Εὐρωπαῖοι ἔδειξαν τὴν ἔμπρακτη ὑποστήριξή τους στὴν Ἑλλάδα, μὲ τὴν παροχὴ ρευστότητος στὴν οἰκονομία, ὅταν οἱ ἐξαγγελίες γιὰ «θάνατο» καὶ διακοπὴ τῶν διαπραγματεύσεων προκαλοῦν πανικὸ στὸν ἁπλὸ κόσμο, καὶ δικαίως∙ ὁ ΣΥΡΙΖΑ βαυκαλίζεται γιὰ ἐπικράτηση του, ἀλλὰ δὲν παρουσιάζει