Νταβός, διέξοδο ἀνακάμψεως

Τὴν διέξοδο τῆς ἀνακάμψεως τῆς δυτικῆς οἰκονομίας ἀναζητοῦν οἱ οἰκονομικοὶ παράγοντες στὸ Νταβὸς τῆς Ἑλβετίας, ἀλλὰ χωρὶς οὐσιαστικὲς προτάσεις∙ ἡ Κριστὶν Λαγκὰρντ προέβλεψε αὔξηση τῶν ἐπιτοκίων τοῦ Ὁμοσπονδιακοῦ Ἀποθεματικοῦ Ταμείου, ἐνῶ ἄλλοι ἐξέφρασαν ἐπιφυλάξεις, γιὰ τὸ ἂν ἀρκεῖ ἡ πιστωτικὴ ἐπέκταση γιὰ τὴν ἀνάπτυξη στὴν Εὐρωζώνη. Πάντως τὸ κλίμα δὲν εἶναι αἰσιόδοξο καὶ μόνο ὁ Λὶ Κιτσιὰνγκ ὑποσχέθηκε ἐπιτάχυνση τῶν μεταρρυθμίσεων στὴν χώρα του καὶ περαιτέρω μέτρα γιὰ τὴν ἐλεύθερη ἀγορά, ἐνῶ συναντήθηκε μὲ τὴν πρόεδρο τῆς Ἑλβετίας καὶ τῆς γνωστοποίησε τὸ ἄνοιγμα λογαριασμοῦ ὀκτὼ δις δολλαρίων στὸ Χρηματιστήριο τῆς Ζυρίχης, γιὰ τὴν ἐλεύθερη ἀνταλλαγὴ τοῦ ρεμίνμπι μὲ ἄλλα νομίσματα∙ ἡ Κίνα ἐπεκτείνει τὴν πιστωτική της κάλυψη καὶ στὴν Εὐρώπη, μὲ τὴν ἀξιοποίηση τῶν τεραστίων συναλλαγματικῶν της διαθεσίμων. Οἱ πρόεδροι τῶν πετρελαϊκων κολοσσῶν προέβλεψαν τὴν διατήρηση τῶν χαμηλῶν τιμῶν γιὰ τὴν ἑπόμενη τριετία τουλάχιστον, μὲ ἀντίστοιχες ἐπιπτώσεις.