Ἀνοδικὲς τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν ἀνοδικὲς τάσεις, μετὰ τὴν ἀπόφαση τῆς Εὐρωπαϊκῆς Κεντρικῆς Τραπέζης γιὰ αὔξηση τῆς ρευστότητος στὴν ἀγορά∙ τὸ εὐρὼ ὑποχώρησε στὰ 1,1486 δολλάρια καὶ 134,9100 γιέν, ἀλλὰ ὑποχώρησε ὁ χρυσός, 1287, καὶ ἀνέβηκε τὸ πετρέλαιο, 50,34. Οἱ ἐπενδυτὲς δείχνουν ἐμπιστοσύνη στὴν ἀνάκαμψη τῆς εὐρωπαϊκῆς οἰκονομίας, καθὼς μαζὶ μὲ τὴν ρευστότητα τῆς ΕΚΤ, μέχρι τὰ 1100 δις, προβλέπεται καὶ ἡ ἐφαρμογὴ τοῦ προγράμματος Γιοῦνκερ, ὕψους 315 δις, γιὰ τὴν χρηματοδότηση τῶν μικρομεσαίων ἐπιχειρήσεων∙ οἱ δηλώσεις τοῦ Μάριο Ντράγκι ἐνίσχυσαν τὴν αἴσθη τῆς συνοχῆς μεταξὺ τῶν Εὐρωπαίων. Στὸ Νταβὸς ἡ Ἀγκέλα Μέρκελ δήλωσε ὅτι τὸ πρόγραμμα Ντράγκι δὲν σημαίνει ὅτι συνεπάγεται καθυστέρηση στὶς μεταρρυθμίσεις, ἐνῶ τὸ ἑλληνικὸ πρόβλημα συζητήθηκε ἀρκετὰ στοὺς διαδρόμους∙ ὁ Κινέζος πρωθυπουργὸς ἦταν ὁ πιὸ αἰσιόδοξος, διότι καὶ ἡ οἰκονομία του κινήθηκε στὰ προβλεπόμενα πλαίσια τὸ παρελθὸν ἔτος. Πάντως οἱ παλιὲς μέρες τοῦ Νταβὸς πέρασαν.